ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

ดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว ...
Read More..

Bangkok DistrictEm emporium EmQuartier on CNN

emsti

CNN ออกข่าวความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการ Emporium EmQuatier ซึ่งควบคุมงานโดย stonehenge Inter

 
 

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพังทลายของโครงสร้างอาคาร 6 ชั้น คลองหก ปทุมธานี

collapses3 collapses2

ลักษณะอาคาร

  1. เป็นอาคาร คสล.สูง 7 ชั้น (รวมดาดฟ้า)
  2. โครงสร้างเสา/พื้น หล่อในที่
  3. พื้นเป็นระบบ Post Tension Bonded System
  4. ผนังส่วนใหญ่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังริมบางส่วนเป็นผนัง Precast
  5. ด้านสั้นมี 2 ช่วงเสา ช่วง Span = 8.5 และ 6.4 ม.
  6. ด้านยาวมี 5 ช่วงเสา ช่วง Span = 8 ม. เท่ากันหมด

Read more...

 
 

17 Of The Most Beautiful Steps Around The World

Street art is gradually coming to be accepted as a legitimate and wonderful art form by more and more people, but that doesn’t mean that street artists can rest on their laurels – they continue exploring with new ways to exploit public surfaces and cover them in beautiful art. This post is all about street artists and regular people who have decorated something that most of us probably wouldn’t think of decorating – public outdoor steps.

creative-stairs-street-art-4-1 creative-stairs-street-art-1-1

Read more...

 
 

เชิญเป็นวิศวกรอาสา ช่วยตรวจสอบอาคารหลังแผ่นดินไหว

12-5-2557 18-15-09         

          จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.3 ริตเตอร์ ความลึก7 กิโลเมตร ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง รวมทั้งประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) และสภาวิศวกร ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในการเข้าตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนให้กับประชาชน ได้เข้าใจในการแก้ไขซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนได้อย่างถูกหลักวิศวกรรม

Read more...

 
 

แถลงข่าว "อาคารวิบัติ ภัยที่หลีกเลี่ยงได้"

1 2

วสท. แนะผู้บริหารโครงการก่อสร้าง รพ.รามาธิบดี เร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานป้องกันเกิดเหตุซ้ำสอง แนะโครงการอื่นปฏิบัติตามมาตราฐานอย่างเคร่งครัด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)เปิดเผยถึงกรณีอาคารถล่มขณะทำการก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์ จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ว่าผู้บริหารโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นองค์ความรู้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

Read more...

 
 

ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์

31-5-2556 15-45-15

ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์

Read more...

 
 

ไทยเอ็นจิเนียริ่ง E-BOOK

ebook1 ebook2
 
 

Page 1 of 4